Junker Nils 17 feb – 1 mars

alla_tre_junker_150

Junker Nils av Eka
Junker Nils av Eka ingår som en berättelse av fyra i Astrid Lindgrens samling Sunnanäng.
Det är en mycket stark historia om mod och godhet, ondska, makt och äregirighet. Nils är konungens väpnare.
Vi är i en helt annan tid.
Här använder Astrid Lindgren en berättarton som påminner om medeltidsballaden och vi får följa kungen
och väpnaren i den spännande flykten genom slottets lönngångar, undan den äregirige och maktgalne hertigen.
Med poetiska omkväden och suggestiva bilder börjar berättelsen i en blandning av sägen, riddarsaga och
legend.
År 2007, det år då Astrid Lindgren skulle fyllt 100 år, gav Astrid Lindgren-sällskapet ut Junker Nils av Eka
som en fristående bok för första gången. En av motiveringarna var att ”upptäcka ytterligare en dimension i
Astrid Lindgrens författarskap”.
Junker Nils riskerar sitt eget liv i berättelsen för att rädda landets konung, den gode ledaren. Kungen gråter
och omfamnar sin unge väpnare och kallar honom ”min allrasomkäraste vän”.
Det är en stark och gripande saga där godhet och mod förenas med ”gråtande tårar” och beskriver en som
nalkas i natten, han som är utan fruktan. Junker Nils av Eka.
Att bejaka flera sidor hos sig själv, och vara levande, känslig och mänsklig står i kontrast till den makthungrige
hertigen, och som Astrid skriver: ”Den som gör ont, han har i sitt liv ingen ro eller trygghet.”
Jag besöker skolor regelbundet och berättar i klassrummen. När jag berättat de två första sagorna i samlingen
Sunnanäng för 1 246 elever har ingen av eleverna känt till vem som skrivit sagorna och det var endast två
elever som hade hört dem förut.
Junker Nils av Eka har jag varken kunnat eller velat berätta. Inte på det sättet. Sagan är så stark, de som lyssnar
behöver få andas mellan händelserna och få tid till eftertanke. Berättelsen behöver brytas upp av musik,
dans och rörelse innan den går vidare. Därför har jag valt den här formen, den här musiken, den här lokalen.
Musiken av Hannu Kella är nyskriven, och står stadigt i den nordiska folkmusiktraditionen. Den är både
kraftfull, ömsint och poetisk och fördjupar uttrycket och stämningen i berättelsen.
Nu är tiden inne att sätta oss ner, att lyssna till de gamla historierna från en annan tid, höra ljuden från
hästarna i skogen, titta in i Vildgavelns slott när stormklockan klämtar och lönngångens dörr sakta öppnas i
östra tornet.

Berättare: Eva Löfman Törnqvist, professionell berättare sedan 27 år tillbaka.Föreställningen vävs ihop av musikerna Hans Kennemark och Hannu Kella. Musiken är både kraftfull och innerlig och står stadigt i den nordiska folkmusiktraditionen. Här blandas nyskriven musik med traditionella trolska polskor.

Finns ev platser kvar på
17/2 kl 12.30, 27/2 kl 12.30, ev fler föreställningstider finns, kontakta Eva för med info.
Ladda ner programblad Junker Nils av Eka (1)

Bokas genom:
Eva Löfman Törnqvist 031-795 60 82
mail: eva.silvermoon@gmail.com
www.evasilvermoon.se