PRIO 0-18 Barnkulturfestival Torsdag 7 sept 2017

Musikens Hus är samarbetspart med PRIO 0 TILL18
Barnkulturfestival 6-8 september 2017, Göteborg

FN:s konvention om barnets rättigheter ger alla barn upp till 18 år rätt till konst, kultur, eget skapande, deltagande i kulturlivet, att yttra sin åsikt och påverka beslut som rör dem. Men ges alla barn verkligen denna rätt? Vilka barn är det som har tillgång till kultur? Hur kan barn påverka den konst och kultur som skapas för dem?

PRIO 0TILL18 är en manifestation och en mötesplats. Deltagarna på PRIO 0TILL18 kommer att mötas, inspireras och fördjupa sig i många olika sätt att arbeta med barn, kultur och delaktighet. Det blir konstupplevelser, föreläsningar, workshops och seminarier, flera av dem tillsammans med barn. Tillsammans ska vi problematisera och undersöka, vända upp och ned på våra föreställningar och utmana oss själva, skapa nya nätverk, möta andra yrkesgrupper och prova olika metoder.

Målet är att ta rejäla kliv framåt mot ett kulturliv som är tillgängligt för alla barn och unga – på riktigt.

Små storverk — om barn, poesi och musik – Workshop Plats: Musikens Hus

Medverkande: Britta Stensson; Svenska 2-lärare, läs- & skrivutvecklare och författare till boken Små Storverk.
Magnus Pettersson och Ewa J Kristeberg; musikhandledare, musiker och tonsättare

Så beskriver några av barnen i Angered vad en dikt är: ”En dikt kan vara om att man fått en undulat och den försvinner och sen hittar man den igen i garderoben.” ”I dikter kan man skriva om sådant man inte kan prata med sina kompisar om; om sådant man inte vågar säga och inte kan säga med vanliga ord.” ”I dikten kan man skriva så att det är om en själv, men ändå inte”. Sedan början av 90-talet har pedagoger inom lågstadiet och kulturskolan försökt skapa förutsättningar för barn att uttrycka sig i ord och musik. Dikter barnen skriver tonsätts och gestaltas på olika sätt.
Sångerna lever och sjungs på skolor, förskolor och på allsången på Angereds Teater.

Små storverk spelas:
Torsdag 7 September
Speltid: ca 45 min
Ålder: Årskurs F-3
Plats: Skolmattan / Djurgårdsgatan 13 Majorna
Info: erik@musikenshus.se

Bokas nedan – Fullt!